Vytvoriť konferenciu lists.links2linux.de
Novú konferenciu môžete vytvoriť vyplnením tohto formulára. Názov konferencie bude použitý ako adresa, na ktorú sa budú posielať príspevky do konferencie, preto by mal obsahovať iba malé písmená. Po vytvorení konferencie už nemôžete jej názov zmeniť.

Naďalej musíte zadať e-mailovú adresu vlastníka konferencie. Na túto adresu bude zaslaná správa o vzniku konferencie a jej počiatočné heslo. Vlastník konferencie môže zmeniť toto heslo, pridať a odobrať vlastníkov konferencie.

Ak chcete, aby bolo počiatočné heslo vytvorené náhodne, vyberte príslušnú voľbu a nechajte polia s heslami prázdne.

Na založenie novej konferencie musíte mať oprávnenie. Každý systém má heslo pre vytváranie konferencií, ktoré musíte uviesť v spodnej časti formulára. Správcovské heslo môže byť na tento tento účel tiež použité.

Identita konferencie
Názov konferencie:
Adresa prvého vlastníka konferencie:
Vytvoriť počiatočné heslo náhodne?
Počiatočné heslo:
Zopakovať počiatočné heslo:
Charakteristika konferencie
Majú byť noví účastníci držaní v karanténe? Ak odpoviete áno všetky príspevky nových účastníkov budú vyžadovať súhlas moderátora, skôr ako budú rozposlané.
Zoznam podporovaných úvodných jazykov.

Poznámka: ak nevyberiete aspoň jeden úvodný jazyk, konferencia použije prednastavený jazyk servera Slovensky

Zaslať vlastníkovi konferencie správu s oznámením o založení konferencie?

Heslo pre vytvorenie konferencie:

Naspäť na informačnú stránku konferencie
Naspäť na stránku s administráciou konferencie
Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered