Konferencie na serveri lists.links2linux.de - Správcovské linky

Vitajte!

Tu sa nachádza zoznam verejne prístupných konferencií prevádzkovaných systémom Mailman na serveri lists.links2linux.de. Kliknutím na názov konferencie sa dostanete na jej konfiguračné stránky. Pre konfiguráciu konferencie, ktorá nie je verejne prístupná zadajte URL podobné tomuto, ale na koniec za „/“ pridajte názov konferencie. Ak máte dostatočné práva, môžete založiť novú konferenciu.

Všeobecné informácie o konferenciách sú na informačnej stránke konferencie.

(Dotazy a pripomienky zasielajte na mailman@links2linux.de.)

   
Konferencia Popis
Packman The Packman Mailinglist // Die Packman Mailingliste (english and german)

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered