[packman] Fwd: Packman website catalan's translation

Opensuse Català opensusecatala at gmail.com
Tue Aug 16 19:34:18 CEST 2016


Hello,

Here you have it all again in one message, see the attachments. It's
just a reminder.
Thanks for your attention and dedication.

David

---------- Forwarded message ----------
From: Opensuse Català <opensusecatala at gmail.com>
Date: 2016-03-08 9:40 GMT+01:00
Subject: Re: [packman] Packman website translation
To: Marc Schiffbauer <marc at links2linux.de>


Hello, Marc,

It is really true that nobody is perfect... I have been reviewing
Packman's page and I have come up with an even better solution for
translating two strings at the Extended package search tab. Yes,
now... I know...

Where it reads:

Last update, at least days ago
Last update, at most days ago

the better and clearer translation would be:

Darrera actualització, dies enrere com a mínim
Darrera actualització, dies enrere com a màxim

I don't know how much trouble it would be to change them, i don't know
if it is easy and quick or not to do, so I would understand if you
decide no to. Just in case you do, I have specified the strings here
and I attach the po and mo files with the change applied.

Sorry and thanks a lot again,

Take your time.

DavidWELCOME TEXT (Attachment written with gedit):

<div id="page-title">Quant al PackMan</div>
<h1>Què fem els de l'equip del PackMan?</h1>
<p>
  Construïm paquets de programari per permetre als usuaris instal·lar
  i eliminar programari fàcilment a Linux.
  Més específicament, ho fem per al programari que no s'inclou com a part
  de les distribucions o sí que s'hi inclou però com a versió antiga.
</p>

<h1>Contribuir-hi</h1>
<h2>Puc contribuir al vostre projecte?</h2>
<p>
  Sí, contacteu amb nosaltres a la llista de correu (<a
href="mailto:packman at links2linux.de">packman at links2linux.de</a>) i
  us enviarem la informació necessària.
</p>
<p>
  La participació de llarga durada dins de Packman s'associa amb una
certa inversió de temps de part vostra.
  Una vegada s'han creat els paquets, cal mantenir-los i
actualitzar-los tan bon punt hi ha una versió nova del programari
disponible, més nova que la que forma part de SUSE Linux.<br>
  Cal tenir també coneixements sobre empaquetament en format RPM.
Disposem d'alguns scripts que faciliten el manteniment i
l'actualització dels paquets RPM, però no estalvien el gruix de la
feina.<br>
  També hi ha algunes regles i polítiques que cal tenir en compte
quan es construeixen paquets RPM.
</p>
<p>
  També us caldrà estar preparat per a un trànsit de dades
d'Internet més important, ja que el necessitareu per descarregar les
últimes versions de programari empaquetat, mantenir el vostre sistema
SUSE actualitzat i carregar els paquets al servidor FTP de Packman.
</p>
<p>
  Desitgem, a més a més, que proporcioneu els vostres paquets per a
la darrera versió de SUSE Linux i també, com a mínim, per a una versió
anterior. Això duplica els esforços necessaris de manteniment.

</p></div>
<div style="clear: both;"></div>

</div> <!-- /body -->

<div class="clear"></div>More information about the Packman mailing list